THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DU LỊCH FRIENDLY TRAVEL NHA TRANG

THÔNG TIN THANH TOÁN

TÀI KHOẢN CHỦ DOANH NGHIỆP

Tên TK: TRẦN NGỌC TÀI

Số TK: 0061 001 161616 tại Ngân Hàng Vietcombank Khánh Hòa

Số TK: 111 246 888 tại Ngân Hàng ACB Khánh Hòa

THÔNG TIN TÀI KHOẢN CÔNG TY:

Tên TK: CÔNG TY TNHH FRIENDLY TRAVEL NHA TRANG

Số TK: 0061 001 069 888 tại Ngân Hàng Viecombank Khánh Hòa.


KHUNG LIÊN HỆ