THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DU LỊCH FRIENDLY TRAVEL NHA TRANG

THÔNG TIN THANH TOÁN

TÀI KHOẢN CHỦ DOANH NGHIỆP

Tên TK: TRẦN NGỌC TÀI

Số TK: 0061 000 611 044 tại Ngân Hàng Vietcombank Khánh Hòa

Số TK: 111 06 8888 tại Ngân Hàng ACB Khánh Hòa

THÔNG TIN TÀI KHOẢN CÔNG TY:

Tên TK: CÔNG TY TNHH MTV TM & DL FRIENDLY TRAVEL NHA TRANG

Số TK: 0061 001 069 888 tại Ngân Hàng Viecombank Khánh Hòa.


KHUNG LIÊN HỆ